O Klubie Łączności LOK w Jaśle PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 11 Styczeń 2013 22:27

Klub Łączności Ligi Obrony Kraju -SP8KJX - rozpoczął swoją działalność w czerwcu 1962 r.  Pierwszym kierownikiem Klubu był kol.Ryszard Paciorkowski – (kod) SP8AGN, a jego zastępcą  był Ryszard Szczurek- SP8XS. Pierwsze zezwolenie Klub otrzymał w marcu 1964r.i od tego czasu  klub pracuje nieprzerwanie do dziś.

Klub Łączności LOK w Jaśle

Na przestrzeni tych lat Klub miał problemy z lokalizacją. Najpierw przyznano nam lokalu w Rynku, później  w hotelu przy ul. Puszkina, potem w baraku firmy PEKTOVIN,  a następnie w odległym od Jasła Tarnowcu  w zakładach INCO, poczym otrzymaliśmy  pomieszczenie w przystosowanym do naszych potrzeb garażu przy ul.  Staszica.-  aż w końcu doczekaliśmy się lokalu przy ul. Koralewskiego 3.

       Od tego momentu   powstały warunki do lepszej organizacji Klubu. I tak dzięki dobrym kontaktom z sąsiadującą z nami  firmą internetową LUMEN uzyskaliśmy w Klubie połączenie internetowe, a w związku z tym powstała możliwość uruchomienia   w klubie emisji cyfrowych. Grupa zapaleńców uruchomiła na górze Liwocz dwa przemienniki UKF-owe.  jeden na 2 m a drugi na 70 cm. które zapewniają nam doskonałą łączność radiową w południowej części  Polski. Ta sama grupa uruchomiła przekaźnik APRS który służy do amatorskiej lokalizacji obiektów np.  samochodów w terenie z zamontowanym odpowiednim nadajnikiem.

          Na przemienniku SR8JS  70 cm. zainstalowano również tzw. ECHOLINK tzn. urządzenie, które  umożliwia łączność foniczną poprzez przemienniki krótkofalarskie oraz internet z całym światem. Ponadto  na falach krótkich utrzymujemy także łączności z całym światem..

Zatem w obecnych nie sprzyjających krótkofalowcom warunkach transformacji staramy sobie radzić  zadawalająco  z piętrzącymi  się problemami ekonomicznymi.

  

               W dniu. 12 grudnia 2012 r. za w/w działalność zostali odznaczeni brązowym medalem za zasługi dla Ligii Obrony Kraju nasi koledzy; Marek  Czachowski -SQ8HPI, Jacek Dubiel- SQ8IJD, Przemek Rączka- SQ8ERB, Jurek Cetnar -SP8GKB.

 Opracował Leszek  Gryc - SP8AYS

 

                          

 
 
O Klubie KŻR
 

Ilość użytkowników

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 
Czy jesteś zainteresowana/y strzelectwem?